CÂN BẰNG CƠ THỂ

A title

Image Box text

Những ai cần Therapy Cân bằng Cơ thể?

  • Người có vấn đề về tìm sự cân bằng thân tâm trí cho bản thân.
  • Người cần được chăm sóc sức khỏe phục hồi.

Lợi ích

  • Giúp cơ thể tìm lại được sự cân bằng toàn diện
  • Giúp tuần hoàn máu
  • Giảm nhẹ các cơn đau
  • Giúp thư giãn sâu
  • Tái tạo năng lượng

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Nội dung

  • 3 phiên xoa bóp phục hồi (45-60 phút/ phiên)
  • 8 phiên yoga phục hồi 1:1 (45-60 phút/ phiên)
  • 3 phiên liệu pháp linh hoạt cơ thể (45-60 phút/ phiên)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ SENCARE, TRỊ LIỆU THUẦN TỰ NHIÊN

HỌ
Họ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
TÊN:
Tên
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
ĐIỆN THOẠI
Số điện thoại
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
EMAIL
E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Thông tin sức khỏe hiện tại của Quý khách đang cần được hỗ trợ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Quý khách vui lòng chọn dịch vụ SenCare
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Ghi chú
Vui lòng ghi rõ vấn đề sức khỏe khác (nếu có)
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

HÀNH TRÌNH AN YÊN

Ở đâu có Sen nở, ở đó còn mở lối An Yên.

SEN TOUR • TRẢI NGHIỆM VÀ RÈN LUYỆN CÂN BẰNG THÂN TÂM TRÍ

• Giúp bạn quay về chính mình, cảm niệm giá trị sự đơn giản an yên

SEN CARE • TRUNG TÂM TƯ VẤN, CHĂM SÓC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE THÂN TÂM TRÍ

• Phương pháp trị liệu toàn diện thuần tự nhiên
• Liệu pháp chuông xoay Tây Tạng
• Đào tạo Chuyên viên Chăm sóc Sức khỏe Thân Tâm Trí

TÌM HIỂU