Nhật ký nhà Sen Archives - Sen House Việt Nam

Category Archives: Nhật ký nhà Sen

Thiền định và những điều chưa biết

Thiền khác với kiểm soát tâm trí và không phải là dừng suy nghĩ. Thiền là rèn luyện cho tâm trí “ngồi xuống”, nhẹ nhàng “kéo” tâm trí dừng lang thang lại, ở yên ngay đây và bây giờ. Thiền không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Không có một nơi hoàn…

Bạn cần hỗ trợ?