BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TẠI NHÀ

TRỊ LIỆU HỖ TRỢ PHỤC HỒI SỨC KHỎE

SEN KÍCH HOẠT NĂNG LƯỢNG TOÀN DIỆN

SENV0901, 120 phút

3,900,000 VND

Gói dịch vụ VIP Liệu pháp tích hợp trị liệu chuyên sâu với các liệu pháp Chuông xoay Tây Tạng, Diện chẩn, massage quân bình năng lựng, Tác động cột sống, YogaMassage (liệu trình thiết kế chọn lọc, phù hợp theo hiện trạng sức khỏe của khách hàng).

TRỊ LIỆU RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

SENV0902, 120 phút

3,900,000 VND

Gói dịch vụ VIP Liệu pháp tích hợp trị liệu chuyên sâu với các liệu pháp Chuông xoay Tây Tạng, Diện chẩn, massage quân bình năng lựng, Tác động cột sống, hoặc YogaMassage để trị liệu Rối loạn tiền đình (liệu trình thiết kế chọn lọc, phù hợp theo hiện trạng sức khỏe của khách hàng).

TRỊ LIỆU VIÊM XOANG

SENV0903, 120 phút

3,900,000 VND

Gói dịch vụ VIP Liệu pháp tích hợp trị liệu chuyên sâu với các liệu pháp Chuông xoay Tây Tạng, Diện chẩn, massage quân bình năng lựng, Tác động cột sống, hoặc YogaMassage để trị liệu Viêm xoan (liệu trình thiết kế chọn lọc, phù hợp theo hiện trạng sức khỏe của khách hàng).

TRỊ LIỆU HO CẢM CÚM

SENV0904, 120 phút

3,900,000 VND

Gói dịch vụ VIP Liệu pháp tích hợp trị liệu chuyên sâu với các liệu pháp Chuông xoay Tây Tạng, Diện chẩn, massage quân bình năng lựng, Tác động cột sống, hoặc YogaMassage để trị liệu Ho Cảm Cúm (liệu trình thiết kế chọn lọc, phù hợp theo hiện trạng sức khỏe của khách hàng).

TRỊ LIỆU ĐAU MỎI VAI GÁY

SENV0905, 120 phút

3,900,000 VND

Gói dịch vụ VIP Liệu pháp tích hợp trị liệu chuyên sâu với các liệu pháp Chuông xoay Tây Tạng, Diện chẩn, massage quân bình năng lựng, Tác động cột sống, hoặc YogaMassage để trị liệu Đau mỏi vai gáy (liệu trình thiết kế chọn lọc, phù hợp theo hiện trạng sức khỏe của khách hàng).

TRỊ LIỆU MẤT NGỦ

SENV0906, 120 phút

3,900,000 VND

Gói dịch vụ VIP Liệu pháp tích hợp trị liệu chuyên sâu với các liệu pháp Chuông xoay Tây Tạng, Diện chẩn, massage quân bình năng lựng, Tác động cột sống, hoặc YogaMassage để trị liệu Mất ngủ, khó ngủ,… (liệu trình thiết kế chọn lọc, phù hợp theo hiện trạng sức khỏe của khách hàng).

TRỊ LIỆU CƠ XƯƠNG KHỚP

SENV0907, 120 phút

3,900,000 VND

Gói dịch vụ VIP Liệu pháp tích hợp trị liệu chuyên sâu với các liệu pháp Chuông xoay Tây Tạng, Diện chẩn, massage quân bình năng lựng, Tác động cột sống, hoặc YogaMassage để trị liệu Cơ Xương Khớp (liệu trình thiết kế chọn lọc, phù hợp theo hiện trạng sức khỏe của khách hàng).

Biểu phí dịch vụ của SenHouse chưa gồm VAT, được áp dụng từ 1.1.2023 cho đến khi có thông báo mới. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TẠI SENCARE

Ghi chú: Liệu pháp thuần nhiên tại SenHouse không có tác dụng thay thế các phương pháp y học mà bác sĩ đang điều trị cho Quý khách.

Quý khách vui lòng thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình để chúng tôi có thể phục vụ nhằm hỗ trợ Quý khách phục hồi sức khỏe tối ưu.

Biểu phí chưa bao gồm phụ thu xăng xe.