BAN VĂN HÓA ÂM NHẠC

NGUYỄN THỊ HẢI PHƯỢNG

Tiến sĩ, Nhà giáo, Nghệ sĩ Ưu tú

Giám đốc nghiên cứu Sản phẩm

Văn hóa Phi vật thể

Giới thiệu

Giám đốc nghiên cứu Sản phẩm Văn hóa Phi vật thể

Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm và biểu diễn âm nhạc dân tộc

Tiến sĩ Văn hóa học tại Khoa học Xã hội Nhân Văn, Đại học Quốc gia TPHCM

Hiện nay là Giảng viên, Trưởng Khoa Âm nhạc Truyền thống của Nhạc viện TP.HCM

Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam

LÊ QUANG VY

Luật sư, Nhạc sĩ

Cố vấn âm nhạc

Giới thiệu

Luật Sư Thành Viên của công ty luật Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers)

Nguyên chuyên viên Phòng Tổ Chức Chính Quyền, Ủy Ban Nhân Dân Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ trách lĩnh vực xây dựng chính quyền phường, công tác cải cách hành chính.

Giảng Viên Thỉnh Giảng môn Quyền Tác Giả và Quyền Liên Quan trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ tại trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội và Đại Học Hoa Sen.

LÊ QUANG VŨ

Nhạc sĩ

Cố vấn âm nhạc

Giới thiệu

Chi hội phó Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm Nhạc tỉnh Thừa Thiên Huế

Người phục hồi và phụ trách dàn nhạc kèn Huế