10 ĐIỀU SEN AN

1. Luôn bắt đầu ngày mới với một lời Chào An Nhiên!

2. Phải an yên từ lời ăn tiếng nói chứ không phải an yên bởi “tiếng nói ăn lời.

3. Trước khi chia sẻ điều hay điểu dở, hãy nhớ về cách nở của SEN.

4. Với người Sen House, mỗi lời chê tiếng khen không trắng đen lẫn lộn.

5. Với người Sen House, SEN nở trong bình là bình thường,
                                           SEN nở trong tâm mới là vi diệu.

6. Mỗi khách hàng, đối tác đến với Sen House đều mang theo một đóa sen
của lòng tin

7. Đóa SEN ĐỜI đẹp dù mọc từ bùn, nhưng
    Đóa SEN TÂM phải đẹp từ TÂM.

8. Ngày nào còn SEN nở, ngày đó còn lối mở An Nhiên.

9. HOA SEN có nhiều sắc, nhưng
    HOA TÂM chân thành chỉ có một màu đỏ thắm.

10. Hoa sen vươn thẳng từ bùn. Lòng ta thắng thóm bước cùng Sen House!