Improving the aging experience

Những anh hùng thực sự của chăm sóc sức khỏe

Y tá và các học viên y tá là những anh hùng thực sự của chăm sóc sức khỏe và hàng tuần và hàng ngày, họ được chào đón. Đọc blog của Tiến sĩ Rhonda Collins về “những anh hùng thực sự của chăm sóc sức khỏe”.

Đến sống với chúng tôi

Khám phá những gì Revera cung cấp. Cho dù bạn sống trong một dinh thự hưu trí hay một nhà chăm sóc dài hạn, chúng tôi cung cấp một môi trường an toàn với dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa, các chương trình giải trí có thể tùy chỉnh và thực đơn lấy cảm hứng từ đầu bếp cho các bữa ăn và đồ ăn nhẹ của bạn.
Upload Image...

Hiểu các lựa chọn của bạn
Chúng tôi muốn giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa cuộc sống hưu trí và chăm sóc dài hạn. 

Biết các lực chọn của bạn
Upload Image...

Không chắc điều gì phù hợp với bạn?
Hiểu rõ liệu cuộc sống hưu trí hay việc chăm sóc dài hạn có phù hợp với bạn hay không bằng một vài câu hỏi đơn giản.

Lấy bài kiễm tra
Upload Image...

Hãy để chúng tôi giúp bạn trong hành trình của bạn
Chúng tôi biết bạn có thắc mắc, vì vậy hãy dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi để hỗ trợ bạn.

Trung tâm tài nguyên
Chúng tôi đang tuyển dụng bạn.
Bạn đang tìm kiếm công việc mới? Chuyển đổi nghề nghiệp? Tìm kiếm cơ hội phát triển? Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có mục đích và đam mê cho cuộc sống và những người đang tìm kiếm công việc có ý nghĩa sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự. Văn hóa của Revera là một nền văn hóa bao trùm và tôn vinh tinh thần con người ở mọi lứa tuổi. Hãy nhớ rằng, tuyển dụng là một cuộc trò chuyện hai chiều – chúng tôi đang phỏng vấn bạn, nhưng bạn cũng đang phỏng vấn chúng tôi! Chúng tôi muốn bạn cũng nhiệt tình làm việc ở đây như chúng tôi.
Biết các lực chọn của bạn
Cùng chịu trách nhiệm

Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng nơi chúng tôi làm việc và sinh sống.

Tìm hiểu thêm

Cảm thấy hài lòng về những gì bạn làm

Có nhiều cách để tham gia và tạo ra sự khác biệt  trong cuộc sống của người lớn tuổi trong cộng đồng của bạn.
Upload Image...

Hiểu các lựa chọn của bạn
Chúng tôi muốn giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa cuộc sống hưu trí và chăm sóc dài hạn. 

Upload Image...

Không chắc điều gì phù hợp với bạn?
Hiểu rõ liệu cuộc sống hưu trí hay việc chăm sóc dài hạn có phù hợp với bạn hay không bằng một vài câu hỏi đơn giản.

Upload Image...

Hãy để chúng tôi giúp bạn trong hành trình của bạn
Chúng tôi biết bạn có thắc mắc, vì vậy hãy dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi để hỗ trợ bạn.